FANDOMAktualny artykuł miesiąca

Regulamin głosowań
  • Co miesiąc wybierane są cztery artykuły, na które możemy głosować.
  • Głos można oddać na każdą kandydaturę, lecz nie można oddawać kilku głosów na jedną (np. możemy głosować na kandydaturę pierwszą i drugą, ale nie możemy oddać dwóch głosów na pierwszą).
  • Oddając głosy podpisujemy się za pomocą czterech tyld (~~~~). Po opublikowaniu, zamiast owych znaczków wyświetli się nasz podpis.
  • Kandydatury na artykuł miesiąca przyjmuje 3Patryk3, więc do niego należy zgłaszać jakiekolwiek pytania i propozycje.
  • Udział w głosowaniu mogą brać jedynie użytkownicy którzy wykonali 25 edycji na tej Wiki.
  • Regulamin został wprowadzony dnia 28.02.2014 roku, więc od tego czasu należy go przestrzegać.

Kandydatury:

1
2
3
4
Urodziny Baljeeta "Na obozie" 8. Wyznanie Katrin zaczyna powoli wracać do normy Całe osiedle Cię słyszy

Głosowanie

Głosy na kandydaturę nr 1:

Głosy na kandydaturę nr 2:

Głosy na kandydaturę nr 3:

Głosy na kandydaturę nr 4:

  • 125px-Podpis.pngTablica 17:28, mar 13, 2018 (UTC)